Χρηματοδότηση στις Ενεργειακές Κοινότητες μέσω ΕΣΠΑ

Με αφορμή την πρόσφατη ίδρυση της πρώτης αγροτικής ενεργειακής κοινότητας στη Θεσσαλία, η οποία πρόκειται να συμβάλλει δραστικά στη μείωση του κόστους άρδευσης, η «ΥΧ» αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους χρηματοδότησης μιας ενεργειακής κοινότητας, τους δικαιούχους, καθώς και τα οφέλη από τη σύστασή τους

Με αφορμή την πρόσφατη ίδρυση της πρώτης αγροτικής ενεργειακής κοινότητας στη Θεσσαλία, η οποία πρόκειται να συμβάλλει δραστικά στη μείωση του κόστους άρδευσης, η «ΥΧ» αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους χρηματοδότησης μιας ενεργειακής κοινότητας, τους δικαιούχους, καθώς και τα οφέλη από τη σύστασή τους.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο νέος νόμος που υπερψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ν.4513/2018), δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, ΟΤΑ και μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της δυναμικής συμμετοχής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα. Οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο, ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας.

Το εργαλείο αυτό, λόγω και της δυνατότητας των συνεργιών, αυξάνει την τοπική αποδοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μια και οι αποφάσεις θα έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, αφού αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις και κατ’ επέκταση στον ενεργειακό σχεδιασμό.

Με τη δυνατότητα αυτή που δίνεται στους πολίτες, δημιουργείται ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει ως βασικό πυλώνα την αποκέντρωση της παραγωγής, με δημοκρατικό έλεγχο (κάθε μέλος κατέχει μία ψήφο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής στην ΕΚΟΙΝ) και τη δυνατότητα συνεργιών σε πολλά επίπεδα. Για πρώτη φορά, επομένως, δημιουργείται ένα καινοτόμο εργαλείο, ένα νέο υποκείμενο στον τομέα της ενέργειας.

Αρχική Σελίδα

 

Related Post

0 Comments