Διαχείριση έκτακτης ανάγκης

Η αποστολή της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της managementservice.gr είναι να βελτιώσει μετρήσιμα τις δυνατότητες και να μειώσει τους κινδύνους για τις τοπικές κοινότητες σε περιόδους ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών. 
Είναι το όραμα του γραφείου διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της managementservice.gr να παρέχει εποπτεία και κατεύθυνση για αξιόπιστη ανάπτυξη προγραμμάτων, συνεργασίες συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και συνδέσεις με τις προτεραιότητες και τα αποτελέσματα της πολιτειακής και ομοσπονδιακής εσωτερικής ασφάλειας. 

Ο σκοπός της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης managementservice.gr είναι να σώσει ζωές, να μειώσει τους τραυματισμούς και να διαφυλάξει την περιουσία μέσω της ανίχνευσης, της προετοιμασίας, του μετριασμού, της αντίδρασης και της ανάκαμψης. 

«Να είστε ενήμεροι, να είστε προετοιμασμένοι.» 

Related Post

0 Comments